Prijsbeleid

Standpunt: prijsbeleid

We zijn voor een uniform en realistisch prijsbeleid voor uitvakken.
Er bestaan grote verschillen tussen de prijzen van kaarten voor uitvakken.

Dit verschil wordt niet slechts veroorzaakt doordat de ene club in zijn algemeenheid hogere toegangsprijzen rekent dan de andere. Regels van de KNVB schrijven voor dat de basisprijs van een kaart voor het uitvak gelijk is aan de prijs van het goedkoopste thuisvak. De achterliggende gedachte is dat dit ‘eerlijk’ zou zijn omdat het om vergelijkbare vakken gaat. Deze redenatie gaat echter niet op omdat het uitvak bij veel clubs slechter is dan het goedkoopste thuisvak. Slechter op het gebied van zicht op het veld, slechter qua faciliteiten (wc, catering) en slechter door extra belemmeringen zoals netten, hekken en wanden.

Daarbij komt nog dat er een aantal verhogingen op deze basisprijs wordt berekend. De eerste verhoging van de kaartprijs vindt plaats doordat er een bedrag betaald moet worden aan Ticketbox, bij veel clubs de enige aanbieder van de kaarten en dus monopoliehouder. Er bestaat geen andere methode om aan kaarten te komen en dus zijn supporters gedwongen deze extra kosten, ongeacht de hoogte, te betalen. Bij verschillende clubs worden er daarnaast nog toeslagen voor stewards en parkeergelegenheid gerekend. Om het vrij naar een wedstrijd reizen verder te ontmoedigingen wordt er aan de kopers van een buscombikaart een korting van 40% aangeboden, waardoor mensen die in hetzelfde uitvak staan verschillende prijzen voor hun kaart hebben betaald.

Wij vinden dat er een uniform en realistisch prijsbeleid gehanteerd moet worden. De basis voor dit initiatief ligt bij de clubs, die er allen baat bij hebben dat er bij hun uitwedstrijden een goed gevuld uitvak is. FC Groningen is dit seizoen begonnen met de helft van het uitvak, onder bepaalde voorwaarden, gratis aan te bieden aan de bezoekende club. Dit kan een start zijn voor verdere afspraken tussen alle clubs om een einde te maken aan de onnodig hoge prijzen van uitvakken en zo het meereizen van de eigen aanhang te stimuleren in plaats van te belemmeren.