Bijeenkomsten

Bijeenkomsten: veiligheidscoordinatoren en politici

De afgelopen periode hebben er weer enkele gesprekken met beleidsbepalers plaatsgevonden. Dit zal een van de pijlers van ‘tegen het moderne voetbal’ blijven omdat op deze manier supporterszaken daadwerkelijk verbeterd kunnen worden en niet door er via (sfeer)acties alleen aandacht voor te vragen. Daarnaast willen wij ons er in de toekomst meer op gaan richten opgelegde verboden (bijv. verboden sfeeracties), maatregelen (bijv. vervoersregelingen) en handelingen (bijv. oppakken groep supporters) vaker getoetst te krijgen bij een rechter. Hierover in een apart bericht meer.

Bijeenkomst veiligheidscoördinatoren
Een van de gesprekken was een bijeenkomst met de veiligheidscoördinatoren (VC’s) van vijf verschillende clubs en alle deelnemende groepen van ‘tegen het moderne voetbal’. Het doel van deze bijeenkomst en van ons initiatief is uiteraard positieve veranderingen te brengen in het supportersbeleid in Nederland. VC’s hebben invloed op een deel van dat beleid. Daarom wilden we via dit overleg duidelijkheid krijgen over een aantal zaken (wat wel en niet is toegestaan), meningen van de VC’s over het supportersbeleid horen en wilden we enkele punten formuleren, waar zowel VC’s als supportersgroepen achter staan, die verbeterd kunnen worden.

Enkele van de onderwerpen:
Vervoersregelingen met overdreven beperkingen
– Aanwezigheid VC bij aankomst bij het uitvak
– Toegestaan tifomateriaal, bijvoorbeeld hengelvlaggen
– Algemene ontvangst en behandeling

We hebben met de aanwezige VC’s afgesproken binnenkort een document aan hun te sturen met daarin een aantal punten die volgens ons verbeterd moeten en kunnen worden. Een voorbeeld hiervan is dat elke club duidelijk op papier heeft staan wat wel en niet is toegestaan qua tifomateriaal. Uiteraard streven wij ernaar dat al het tifomateriaal is toegestaan, maar bij noodzakelijke beperkingen willen we graag de argumentatie hiervan. We willen er samen met de VC’s die aanwezig waren voor zorgen dat deze punten ook door andere VC’s overgenomen zullen worden. Zodra duidelijk is wat de concrete afspraken worden, zullen we deze op de site plaatsen.

Symposium politici
Op vrijdag 24 januari heeft er in de Euroborg een symposium plaatsgevonden met als onderwerpen ‘de (nieuwe) voetbalwet’ en ‘supporterszaken in het algemeen’. Aanwezig bij dit symposium waren de indieners van het wetsvoorstel voor de nieuwe voetbalwet Tjeerd van Dekken (PvdA) en Richard de Mos (PVV), hoogleraar recht aan de RUG Jan Brouwer, advocaat Twan Kersten (gespecialiseerd in supporterszaken) en vertegenwoordigers van supportersvereniging Groningen, het platform Recht op Voetbal en drie verschillende groepen van ‘tegen het moderne voetbal’. Klik hier voor het verslag van deze avond, zoals ervaren door organisator en gespreksleider Paul Zweverink.

Voortvloeiend uit deze avond zijn advocaat Kersten en wij in Den Haag bij Van Dekken en De Mos geweest om onze visie op de voetbalwet verder toe te lichten. Op dit moment is het wetsvoorstel, waar enkele punten die op het symposium zijn aangedragen al in verwerkt zijn (zoals schadevergoeding voor supporters bij vrijspraak), nog in de maak. Deze toevoegingen in het voorstel, ‘compensatie voor de supporter’, zorgen er echter nog niet voor dat de basis van het supporters aanpakken veranderd is. We zullen daarom de komende periode contact blijven onderhouden omdat wij vinden dat de voetbalwet (en andere maatregelen tegen supporters) evenwichtig moet zijn in plaats van het populaire verscherpend. We hebben dit in een schriftelijke reactie aan van Dekken en de Mos uiteengezet en zijn in afwachting van hun reactie.